CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TIẾN ĐẠT

Địa chỉ: Thôn Bốt Tép – Xã Hiền Ninh – Huyện Sóc Sơn – TP. Hà Nội

Số điện thoại: 024.666.23.222

Hotline: 0976.28.44.66

Email: congtytiendat2016@gmail.com

Website: https://cokhitiendat.com